Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

KALİTE  BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Diyaliz Merkezi olarak vermiş olduğumuz diyaliz hizmetinin etkin, verimli, hasta ve çalışan memnuniyetinin iyileştirecek şekilde çalışmasını sağlamak üzere SKS (Sağlıkta Kalite Standartları)’ nı kullanarak kaliteli diyaliz hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

Kalite Birimimiz; Kalite Direktörü başkanlığında, İdari Müdür, Mesul Müdür, Başhemşire ve Kalite Birim Çalışanından oluşmaktadır.

Uygulamalarımızda kullandığımız SKS Diyaliz Setine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/6537/0/sks-diyaliz-kitabipdf.pdf 

Sağlıkta Kalite Standartları hakkında detaylı bilgi için Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve ÇAlışan Hakları Daire Başkanlığı web sitesinden bilgi alabilirsiniz:

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/ 

ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ

- Özdeğerlendirme ekibi; Kalite  Biriminden oluşmaktadır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.

- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm çalışanlar panolara asılan duyuru ile bilgilendirilir.

-2023 yılı Eylül ayında kurumumuzda özdeğerlendirmemiz yapılmış ve tespitler, öneriler ışığında iyileştirici faaliyetler başlatılmıştır.

BİNA TURLARI

Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla 3 ayda 1 bina turları yapılmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Diyaliz Merkezimizde;

- Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

- Bu olayları izlemek

- Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur. İstenmeyen Olay Bildirimlerinin yönetim süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

- İstenmeyen olay bildirimleri bankolarda bulunan basılı formlarla yapılabileceği gibi aşağıdaki linkten de yapılabilir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Pl_97h0z9ObaiUeeNeIhkLD8NRnnx7QHFT9g2ItsWgLaZQ/viewform?usp=sf_link

 

KALİTE YÖNETİM TOPLANTILARI

Yıl içinde 3 ayda 1 Kalite Yönetim Birimi üyeleri katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

 

ENFEKSİYON KONTROL EKİBİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Diyaliz merkezi sorumlu hekimi, diyaliz hekimleri ve başhemşireden oluşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi 3 ayda 1 bir araya gelerek Enfeksiyon Kontrol Ekibi Değerlendirme Toplantılarını gerçekleştirirler.

 

ANKET UYGULAMALARI

Yılda 1 defa tek seferde hasta ve hasta yakınlarına Hasta Deneyim Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetilmektedir.

Yılda 1 defa tek seferde interaktif olarak Çalışan Geri Bildirim Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite Yönetim Birimi tarafından yönetilmektedir.

2023 yılı hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketleri tamamlanmış ve sonuçlar yönetimle paylaşılmıştır.

Anket uygulamalrımızda esas aldığımız Anket Uygulama Rehberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yılda 1 risk analizi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı yönetiminde Kalite birimi ve diğer görevlilerce hazırlanmakta olup. İyileştirme süreçleri Kalite  Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yılda 1 tahliye ve yangın tatbikatları düzenlenmektedir.

Her yıl en az 1 defa Acil Durum Ekipleri Değerlendirme Toplantısı düzenlenmektedir.

Tüm çalışanlar acil durum afet konularında İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tarafından yılda 1 eğitim almaktadır.

2023 yılı tatbikatları ve acil durum ekipleri değerlendirme toplantısı İSG Uzmanımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

 

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Gösterge Yönetimi Rehberi kapsamında Diyaliz Merkezleri için belirlenen 31 göstergenin takibi yapılmaktadır.

Gösterge Yönetim Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45623/0/sks-gosterge-yonetimi-rehberi-rev02325042023pdf.pdf